Dokumentacja projektu prostego interpretera języka Pascal

 

 

Opis projektu.

        

Projekt obejmuje utworzenie prostego interpretera języka Pascal. Wykonany został w języku Delphi.
Umożliwia kompilację prostych programów napisanych w języku Pascal, w których możliwe jest:

·        wykonanie operacji przypisania,

·        wprowadzenie i posługiwanie się zmiennymi typu rzeczywistego,

·        wprowadzenie i posługiwanie się zmiennymi typu całkowitego,

·        wprowadzenie i posługiwanie się zmiennymi typu znakowego,

·        wykonanie prostych operacji arytmetycznych typu: dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie,

·        zastosowanie konstrukcji składniowej „if”,

·        zastosowanie pętli „for”,

·        wykonanie prostych operacji wejścia/wyjścia typu: czytaj, zapisz (w Pascal’u: read, write).

 

Schemat działania projektu można przedstawić następująco:

 

 

 

 

 

 

 


Działanie interpretera przebiega w następujących etapach:

·        wczytanie pliku tekstowego z gotowym kodem programu,

·        analiza kodu programu,

·        w przypadku napotkania błędu zatrzymanie się na pierwszej linii kodu zawierającej błąd i wyświetlenie komunikatu.

 

Komunikat o błędzie obejmuje określenie rodzaju popełnionego błędu, co umożliwia skorygowanie go i wprowadzenie wartości poprawnej.