Strona projektu z przedmiotu Sieci i Systemy Wirtualne
wykonana przez studentki I roku informatyki uzupełniajacych studiów magisterskich (semestr II)
Akademii Podlaskiej w Siedlcach.