Przykłady użycia programu


Uruchomienie interpretera

Okno startowe interpretera. Opcje menu umożliwające wczytanie pliku tekstowego z kodem programu lub zrezygnowanie z pracy.

Otwieranie pliku z kodem

Po wybraniu opcji "Otwórz" użytkownik ma możliwość wybrania pliku znajdującego się w dowolnej lokalizacji.

Wczytany program

Okno interpretera po wczytaniu i uruchomieniu pliku z poprawnie zbudowanym kodem programu. (Po uprzednim wybraniu opcji Kompiluj/Uruchom z menu górnego.)

Zmiana w kodzie progamu

Wprowadzenie błędu w kodzie programu - zmiennej k zadeklarowanej jako zmienna typu całkowitoliczbowego zostaje nadana wartość znakowa.

Zgłoszenie komunikatu o błędzie

Komunikat o wystąpieniu błędu wraz z podaniem rodzaju popełnionego błędu.